Petycje Pracowni na rzecz Wszystkich Istot

Szanowna Pani Poseł, Szanowny Panie Pośle,

Proszę o interwencję i przerwanie prac nad nowelizacją Prawa łowieckiego zaproponowaną przez ministra środowiska Jana Szyszkę.

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbędzie się już 1 grudnia 2016 r., pod osłoną nocy.

Nie pozwólmy, by Prawo łowieckie było kształtowane pod dyktando lobby myśliwskiego - wąskiej grupy entuzjastów krwawego hobby. Za cenę ogromnego cierpienia zwierząt i ze szkodą dla Polaków.

Projekt ministra Szyszki nie uwzględnia postulowanych od lat przez obywateli i organizacje pozarządowe niezbędnych zmian:

  1. zabezpieczenia konstytucyjnych praw właścicieli nieruchomości,
  2. zakazu udziału dzieci w polowaniach,
  3. odsunięcia polowań od zabudowań mieszkalnych i dróg na co najmniej 500 m,
  4. zakazu używania toksycznej amunicji ołowianej,
  5. zakazu polowań zbiorowych,
  6. zakazu dokarmiania dzikich zwierząt.

Projekt nie uwzględnia należytej ochrony przyrody – zamiast ją promować zakłada ustalanie listy zwierząt łownych pod kątem "kultywowania tradycji łowieckiej".

Minister Szyszko proponuje też karanie obywateli za przypadkowe utrudnienie polowania. To sprawi, że prawo myśliwych do zabijania zwierząt stanie się nadrzędne wobec prawa nas wszystkich do swobodnego korzystania z lasów.

Nowelizacja nie realizuje wyroku Trybunał Konstytucyjnego z 2014 r., który nakazał wprowadzenie przepisów dających właścicielom ziemi możliwość decydowania o tym, czy można na niej polować. Minister Szyszko chce, aby właściciel nieruchomości, który nie zgadza się na zabijanie zwierząt na swojej ziemi udowadniał przed sądem własne przekonania religijne czy wyznawane zasady moralne. Tymczasem Konstytucja gwarantuje, że "nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania".

Apelujemy do Państwa o wsparcie w dążeniu do poszanowania podstawowych praw obywatelskich, zwiększenia bezpieczeństwa ludzi i ochrony przyrody – te wszystkie wartości są ważniejsze, niż realizacja hobby polegającego na strzelaniu do bezbronnych zwierząt.

Z poważaniem

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Pomimo społecznych apeli o odrzucenie w całości projektu Prawa łowieckiego, Sejm skierował go do dalszych prac w komisjach. Wciąż możesz podpisać apel do Jarosława Kaczyńskiego o wstrzymanie prac nad ustawą dla myśliwskiego lobby.